Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

`Nucleaire experimenten in Egypte'

Egyptische geleerden hebben kleine hoeveelheden uraniumhoudende stoffen geproduceerd die gebruikt zouden kunnen worden om kernwapens te ontwikkelen.

Dat hebben diplomaten in Wenen gisteren gemeld die gegevens van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) citeerden. De Egyptische regering ontkende meteen met kracht dat Kairo geïnteresseerd is in de ontwikkeling van kernwapens en onderstreepte dat zij er alleen een vreedzaam nucleair programma op nahoudt. Maar een woordvoerder in Kairo sprak het bericht als zodanig niet met zoveel woorden tegen. Vanuit Israël, dat zelf naar algemeen wordt aangenomen kernwapens bezit, wordt met enige regelmaat gesuggereerd dat Egypte nucleaire ambities heeft.

Volgens de diplomaten in Wenen waren de meeste experimenten uitgevoerd in de jaren tachtig en negentig, maar kijkt het IAEA ook naar aanwijzingen dat ten minste een van de experimenten nog vorig jaar plaatshad. De Egyptenaren hadden hun experimenten niet opgegeven aan het IAEA, zoals ze verplicht zijn op grond van het nucleaire non-proliferatieverdrag (NPV). Egypte trad in 1981 toe tot het NPV.

Onder de geproduceerde stoffen zouden verscheidene kilo's uranium metaal zijn en uranium tetrafluoride – een voorloper van uranium hexafluoride gas. Uranium metaal dat niet verrijkt is heeft geen speciale nucleaire toepassing, maar uranium hexafluoride in centrifuges kan worden verrijkt tot uranium dat geschikt is voor de productie van wapens.

Volgens de diplomaten heeft het IAEA nog geen conclusie bereikt over omvang en doel van de experimenten. Maar het werk zou kleine hoeveelheden materiaal omvatten en een duidelijke focus missen. Dat geeft volgens een zegsman aan dat het niet direct de bedoeling was om te komen tot een grootscheeps programma ter ontwikkeling van kernwapens. ,,Het is niet als Iran'', aldus de zegsman, ,,waar er een duidelijk plan bestond'' om uranium hexafluoride te produceren.

Afgelopen november meldden diplomaten in Wenen dat het IAEA de ontdekking van plutonium deeltjes bij een Egyptische nucleaire installatie onderzocht. De Egyptische regering reageerde toen eveneens meteen met een scherpe ontkenning van verboden nucleaire activiteit. Egypte heeft een klein nucleair programma voor medische doeleinden en onderzoek. Er zijn plannen gemeld om ook een kernreactor te bouwen, maar voor de bouw daarvan is geen tijdstip genoemd.