Begroting van AFM eenvijfde verhoogd

De begroting van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stijgt dit jaar met 21 procent naar 70 miljoen euro. Meer dan de helft van het budget, dat door minister Zalm van Financiën is goedgekeurd, heeft betrekking op nieuwe taken van de financiële toezichthouder.

In het verleden is er met name in de financiële wereld geklaagd over de stijgende kosten en tarieven van de AFM. De toezichthouder wijst er in haar jongste begroting op dat de kosten dit jaar van bestaande taken ruim 20 procent onder die van 2004 zullen liggen. De groei van de totale kosten van AFM zijn volledig toe te schrijven aan nieuwe activiteiten van de toezichthouder.

De AFM gaat toezien op financiële verslaggeving, op het gedrag van accountants en volgend jaar ook op het betalingsverkeer. Alle instellingen die financiële diensten verlenen – dus ook de autodealer die op afbetaling verkoopt – komen dit jaar onder toezicht van de AFM. Het aantal onder toezicht staande instellingen stijgt dit jaar van 9.300 naar circa 25.000 instellingen, zo verwacht de AFM. Het aantal arbeidsplaatsen bij de AFM stijgt dit jaar naar verwachting met 6 procent naar 494.

De toezichthouder blijkt veel van zijn tijd kwijt aan afgeleide, administratieve taken. In het afgelopen jaar besteedde de AFM 40 procent van zijn tijd aan direct toezicht. De overige 60 procent werd gespendeerd aan afgeleide activiteiten als beleidsontwikkeling en de voorbereiding van wet- en regelgeving.