Als de dood voor nieuwe stevigheid

In zijn nieuwjaarstoespraak keerde burgemeester Pechtold van Wageningen zich tegen de pas ingevoerde identificatieplicht. Hij legt uit waarom.

Burgemeester A. Pechtold van Wageningen vindt dat met de uitbreiding van de identificatieplicht een ,,absolute schijnveiligheid'' is gecreëerd. Iedere Nederlander van 14 jaar en ouder moet zich sinds 1 januari op straat en in openbare ruimtes kunnen legitimeren. Pechtold (D66) riep gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak collega-bestuurders op om zich duidelijk te distantiëren van ,,dit soort Haagse maatregelen''

Pechtold: ,,Ik roep niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid maar zoek een code waardoor gemeenten wel wat kunnen doen ter vergroting van de veiligheid. De veiligheid in Nederland is een groot probleem, maar zo'n identificatieplicht geeft alleen maar een gevoel van schijnveiligheid. Het werkt misschien in grote steden als in Amsterdam maar niet in Wageningen. Ik voel me er in ieder geval niet veiliger door.

,,In Wageningen heb ik bewust de mogelijkheid om preventief te fouilleren uit de APV gehouden. Cameratoezicht kennen we hier ook niet. Gemeenten nemen dit soort landelijke maatregelen klakkeloos over, maar ik zie meer in concrete afspraken met lokale partners, zoals de horeca en scholen over bijvoorbeeld alcoholvoorlichting. Je kunt dan ook niet garanderen dat er niets gebeurt, maar het heeft meer effect dan die landelijke maatregelen.''

Wat betreft de identificatieplicht bent u wel te laat met uw kritiek. De wet is al in werking.

,,Dat is zo. Maar omdat dit een idee is dat al voor de dood van Van Gogh is bedacht ben ik als de dood dat we in een bui van stevigheid meer van dit soort besluiten nemen. Ik hoop niet dat er volgend jaar weer zo'n idiote maatregel ingaat.''

Wat is uw alternatief?

,,We moeten investeren in beschaving. De mens heeft maar een dun laagje beschaving. We storten massaal op giro 555 maar sommigen van ons liggen al weer te zonnebaden op het strand van Phuket. Als er iemand vanwege zinloos geweld om het leven is gekomen, organiseren we gelijk een stille tocht maar de dader van morgen loopt onbewust ook mee. De mens is zo onverdraagzaam geworden en daarom vind ik dat we meer moeten investeren in opvoeding en onderwijs. Er wordt volop getetterd over de problemen in het vmbo, laat dit kabinet daar eens werk van maken.''

Moet de politie in Wageningen gaan bekeuren voor overtredingen van de identificatieplicht?

,,Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Ik kan niet bepalen wanneer zij hun pistool trekken en of ze een boete vanwege de overtreding van de identificatieplicht moeten opleggen. Ik hoop alleen dat ze deze boetes tot een minimum beperken. Laat ze maar meer parkeerboetes uitdelen. Dat is stukken belangrijker.''

Hoe gaat u nu zelf over straat? Met of zonder ID-bewijs?

,,Ik heb altijd een rijbewijs bij me, Ik heb er even over gedacht om opstandig te zijn en het rijbewijs thuis te laten, maar ik heb besloten me niet principieel op te stellen. Als de politie mij ernaar vraagt, zal ik hem gewoon laten zien.''

U uitte in uw nieuwjaarstoespraak ook kritiek op de media. Onderzoeksjournalistiek en inhoudelijke verdieping hebben plaats gemaakt voor rellerigheid en veel, veel columnisten, constateerde u. Houdt u de media verantwoordelijk voor de gevoelens van onveiligheid?

,,Dat niet, ik hou ze een spiegel voor. Het is niet gebruikelijk dat een politicus kritiek uit op de media, ze moeten media niet sturen. Ik constateer alleen dat er wel een hele hoop ellende in de krant staat en wil de media wijzen op de eigen verantwoordelijkheid.''

Al reacties gekregen van collega's?

,,Nog niet. Maar toen bij het uitspreken van mijn nieuwjaarstoespraak merkte ik dat de zaal wel sidderde. Ik denk dat het gevoelens van instemming waren. Ik hoorde zelfs iemand `yes' roepen.''

    • Martin Steenbeeke