Geen voorkeur voor islamitisch onderwijs

Naar aanleiding van het artikel `Vrije schoolkeuze versterkt segregatie' (NRC Handelsblad, 21 december) wil ik een compliment maken aan de ouders van Turkse of Marokkaanse afkomst, van wie blijkbaar slechts eenderde een voorkeur heeft voor islamitisch onderwijs. Zet dat eens af tegen rooms-katholieke ouders, van wie vorig jaar nog 67 procent koos voor een school uit de eigen zuil (aangenomen dat `afkomst' iets zegt over de `religieuze' zuil wat slechts voor een deel zo zal zijn). Dan doen die ouders van Turkse of Marokkaanse afkomst in een steeds meer seculier wordende samenleving het nog niet zo slecht. Over integreren gesproken.

    • R. Kruisdijk Amsterdam