2005 kan een roerig jaar worden voor de obligatiemarkten

De meest opwindende grote markt zal in 2005 waarschijnlijk de Amerikaanse obligatiemarkt zijn. De rendementen kunnen daar niet alleen hoger dan 6 procent uitvallen, maar zo'n stijging zou ook het einde markeren van twee langjarige trends.

In de eerste plaats zullen beleggers moeten ophouden de lage Amerikaanse inflatie als een zekerheid te beschouwen. De val van de dollar zorgt ervoor dat importen duurder worden, en dat leidt tot inflatiedruk. Nu de Amerikaanse werkloosheid laag is en het duur is om importen te vervangen door binnenlandse goederen en diensten, zal de economie moeite hebben weerstand te bieden aan die druk.

In 2005 zal de Amerikaanse inflatie waarschijnlijk stijgen van het huidige peil van 2,7 procent naar 3,5 procent. Dat is vandaag de dag een groot verschil.

In de tweede plaats zullen de rendementen op Amerikaanse en door eurolanden uitgegeven obligaties (eurobonds) vermoedelijk uiteen gaan lopen, na tien jaar van nauwe samenhang. De eurozone kent de Amerikaanse behoefte aan externe financiering niet en wordt dus niet geconfronteerd met dezelfde inflatiedruk. Er is weinig reden om te veronderstellen dat de rendementen op eurobonds in 2005 veel zullen afwijken van het huidige niveau van 3,6 procent.

De vooruitzichten voor de Amerikaanse aandelenmarkt zijn somber. De bedrijfswinsten zullen omlaag worden getrokken door de hogere rentelasten en beleggers zullen behoedzamer zijn door de inflatiedreiging. En de markt is al vrij duur met een koers-winstverhouding van achttien maal de geschatte winst over 2004 en een dividendrendement van 1,6 procent, aldus S&P. Dat kan gemakkelijk een koersdaling van 25 procent rechtvaardigen. De saaie economie van de eurozone zou moeten leiden tot saaie eurozonemarkten. De langetermijnrendementen zouden gelijk moeten blijven. En de economie groeit waarschijnlijk niet hard genoeg om de kortetermijnrente omhoog te stuwen, maar zal ook niet hard genoeg krimpen om die omlaag te drukken. De aandelenmarkten van de eurozone maken niet bepaald een uitnodigende indruk, maar ze zijn tenminste wel goedkoop met een koers-winstverhouding van veertien maal de geschatte winst over 2004, aldus zakenbank Merrill Lynch. Het dividendrendement van 2,9 procent ziet er redelijk aantrekkelijk uit.

Als de Amerikaanse en de Europese rendementen inderdaad uiteen gaan lopen, zal 2005 vermoedelijk een roerig jaar voor de obligatiemarkten worden, na een jaar waarin vrijwel niets is gebeurd. Hogere rendementen zullen waarschijnlijk tot grotere bandbreedtes voor de rente op obligaties leiden. En veel koersmodellen op de derivatenmarkt, die uitgaan van een lage inflatie en gelijkwaardige rendementen op dollarobligaties en eurobonds, kunnen onder druk komen te staan.

Maar dit scenario van nerveuze markten kan ook veel te somber blijken. De angst voor een ineenstorting van de dollarkoers kan de aankoop van dollars door buitenlandse regeringen op peil houden, of de Amerikaanse economie zou meer veerkracht kunnen tonen dan verwacht. Maar een behoedzame belegger moet in 2005 voorzichtig zijn; eurobonds lijken dan aantrekkelijk. Beleggers die meer risico durven nemen, kunnen hun heil zoeken in hoogrenderende Europese aandelen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Edward Hadas