Wie draait er op voor moeder?

Mijn moeder van 78 jaar (weduwe) woont in een eigen huis en is lichamelijk en mentaal hulpbehoevend. Opname in een tehuis kan nog een tijd duren. Er zijn vijf kinderen, waarvan de oudste en de jongste dochter voor haar zorgen, samen met de thuiszorg. De anderen wenden zich al jaren van mijn moeder, van mij en mijn zus af. Er is nog een zoon (ex-junkie) met veel problemen. Sinds kort verzorg ik haar administratie en ben ik door haar gemachtigd geld op te nemen. Daardoor merkte ik dat zij met twee maten meet. Zij gaf mij nooit geld, maar de jongste ontving een flink bedrag voor haar verhuizing. Ook andere kinderen en kleinkinderen, die ze nooit ziet en van wie ze weinig of niets hoort, ontvangen geld bij hun verjaardag. Voor sommige kleinkinderen heeft ze een spaarbankboekje aangelegd, maar niet voor mijn zoon. Ik heb sprak hierover met niemand, behalve met mijn man. U begrijpt dat dit steekt. Ik vind het moeilijk om erover te praten met moeder, gezien haar toestand. Mijn zus en ik bezoeken mijn moeder elke week. Ik begeleid haar naar het ziekenhuis, de arts etc. Vooral mijn zus moet flinke reiskosten maken. Soms krijgt ze een tegemoetkoming, vaak ook niet. Ik ontvang niets, maar maak ook flinke kosten. Samen met mijn zus besloot ik een overeenkomst op te stellen voor de kosten die wij maken. Dit mede door het vervelende gevoel dat twee kinderen zich inspannen en de anderen niets doen en toch later gelijk delen in de eventuele erfenis. Hoe regelen we deze kwestie op een nette manier?

(B. U.)

Misschien vindt u de oplossing via het `salaire différé', maar daarvoor moet u bij een notaris zijn. In artikel 4:36 van het Burgerlijk Wetboek staat over het salaire différé onder meer: `Een kind, stiefkind, pleegkind, behuwdkind of kleinkind (verder: kind) van de erflater dat in diens huishouding of in het door hem uitgeoefende beroep of bedrijf gedurende zijn meerderjarigheid arbeid heeft verricht zonder een voor die arbeid passende beloning te ontvangen, kan aanspraak maken op een som ineens, strekkend tot een billijke vergoeding. Hiermee is gewaarborgd dat het kind alsnog een billijke beloning krijgt voor de door hem verrichte arbeid.' Het salaire différé komt aan de orde als het kind nog niet op andere wijze een passende beloning voor zijn arbeid heeft ontvangen. De beloning kan het kind dus worden toegekend tijdens het leven van de erflater, op grond van het testament of als salaire différé.

    • Adriaan Hiele