Vrije hand, geen verstand

Ik gaf in 1999 mijn 250.000 euro spaargeld in beheer bij een vermogensbeheerder. De overeenkomst luidde dat dit bedrag voor 50 procent belegd zou worden in aandelen en voor 50 procent in obligaties. Het doel was vermogensgroei door langeretermijnbeleggingen, met enig risico. Omdat ik in het buitenland woonde en weinig verstand van beleggen had, koos ik voor de beheersvorm `uitbesteed vermogensbeheer': de vermogensbeheerder neemt dan alle beslissingen die voor een verantwoord beheer noodzakelijk zijn. In de periode 1999-2002 belegde men in Nederlandse en buitenlandse aandelen, waaronder KPN, Aegon, Ahold, Getronics en Nokia. Er werd maar voor maximaal 20 procent belegd in obligaties. Door de sluipende beurskrach was mijn vermogen eind 2002 met 40 procent gedaald. In de jaren 2003-2004 voerde de beheerder nauwelijks een actief beleid. Een aantal aandelen werd verkocht en omgezet in contanten. Mijn portefeuille bestaat nu uit 49 procent aandelen, 26 procent obligaties en 25 procent contanten. De waarde is 40 procent lager dan in 1999. Ik meen dat de beheerder aansprakelijk is voor dit verlies. In de overeenkomst staat immers dat het beleid gericht is op het behalen van een voor de cliënt zo goed mogelijk resultaat. Er staat ook in dat de beheerder aansprakelijk is bij een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering. Volgens mij had hij moeten ingrijpen door minder in risicovolle aandelen en meer in obligaties te beleggen, toen de aandelenkoersen medio 2001 snel begonnen te dalen. Kan ik de beheerder aansprakelijk stellen?

(A. van S.)

Wilt u iets ondernemen, neem dan een advocaat in de arm. Volgens mij heeft u geen schijn van kans, omdat u de beheerder de vrije hand heeft gegeven. Vrije hand, geen verstand, luidt een beurswijsheid. En: beheerders sluiten beleggingsrisico's uit in hun contracten, anders blijft er geen één in leven. Bovendien loopt u met obligaties ook risico's, met name als de rente stijgt.

    • Adriaan Hiele