Schadekaartje

Een prijskaartje geeft wel aan wat een artikel het kost, maar niet wat het gekost heeft: welke grondstoffen en energiebronnen zijn aangesproken om dit product te realiseren? Waar komen al deze materialen vandaan, wat is er mee gedaan en wat wordt er door het producerende bedrijf gedaan om deze weer aan te vullen (is dat eigenlijk wel mogelijk?). Deze extra informatie helpt mensen om gegronde keuzes te maken.

    • M. Oostenbrug