Reuzendraaikolk

Onlangs zag ik een televisie-uitzending over windmolenparken in de Noordzee. Nederland heeft een plan om een groot aantal molens in de Noordzee te plaatsen. Het probleem is hierbij echter dat het momentane aanbod van windenergie niet klopt met de momentane vraag naar elektriciteit. Een dergelijk plan kan daarom alleen werken als energie goed kan worden opgeslagen. Het hier gepresenteerde idee geeft een mogelijke oplossingsrichting. Een manier van grootschalige energieopslag die nog weinig in de belangstelling heeft gestaan is opslag van kinetische energie. Kleine hoeveelheden kinetische energie worden geplaagd door wrijvingsverliezen. Hoe groter echter de massa, hoe kleiner de relatieve wrijvingsverliezen. Een volle mammoettanker die op snelheid is kan gemakkelijk enkele dagen op snelheid blijven nadat de motor uitgezet is.

Een variant is de `reuzendraaikolk'. Een stuk Noordzee van 20 kilometer in diameter kan gemakkelijk grote hoeveelheden energie opslaan bij snelheden van enkele meters per seconde. De precieze technische uitvoering heb ik nog niet helemaal voor ogen, maar het is denk ik de moeite waard om er eens over te brainstormen. Het in beweging brengen van de watermassa hoeft niet met dure molens, maar kan met een soort zeilboten, die rondjes draaien en ondertussen zoveel mogelijk water in de goede richting meesleuren.