Portugese Synagoge in Amsterdam verzakt

De Portugese Synagoge in Amsterdam is zodanig verzakt dat er scheuren in het gebouw zijn ontstaan. Dat is gebleken bij een technisch onderzoek in verband met de geplande restauratie van het 300 jaar oude pand aan het Mr. Visserplein. De vier kolommen waarop het dak rust zakken minder snel dan de buitenmuren. Door de ontstane scheuren krijgt vocht vrij spel. ,,Eigenlijk is de binnenfundering te goed'', zegt bouwkundig adviseur Maarten de Boer, die anderhalf jaar geleden werd benaderd door de Portugees-Israelitische Gemeente. ,,Alle gebouwen in Amsterdam zakken, dat is normaal. De synagoge zakt echter niet gelijkmatig. Het vocht uit de kelder kan daardoor in het interieur terechtkomen.''

Bij de restauratie in 1992 die vier miljoen euro kostte waren ook al scheurtjes geconstateerd. Die zijn toen gerepareerd, maar geleidelijk teruggekomen. Voorzitter van de Portugees-Israelitische Gemeente J. Coronel: ,,Destijds is er weinig aandacht aan besteed. Bovendien vallen de scheuren niet direct op.'' De Boer vreest dat de scheuren terugkeren als ze nu slechts gerepareerd worden. ,,Dan zitten ze er over tien jaar weer.'' De Boer pleit daarom voor een compleet nieuwe fundering, een ingreep van circa een miljoen euro. Het bestuur van de synagoge is in gesprek met de gemeente Amsterdam en het Rijk. Tot nu toe is er 2,3 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie, maar dat is onvoldoende voor de nieuwe fundering.