Nieuwe afspraken schaatstransfers

De KNSB en VPS (Vereniging Profschaatsers) hebben aanvullende afspraken gemaakt over de overgang van junioren naar merkenteams. Junioren, onder andere leden van de KNSB-selectie Jong Oranje, die op de peildatum 1 juni neo-senior zijn, wordt het toegestaan reeds op 1 april voorafgaande aan die dag hun loopbaan voort te zetten als profschaatser in een merkenteam. De oorspronkelijke afspraak tussen KNSB en VPS hield in dat een overgang pas op 1 juli mogelijk was. De voorbereiding van het schaatsseizoen begint in de regel kort na 1 april. Met de nieuwe regeling beogen partijen meer rust te creëren voor talentvolle schaatsers die nog tot de categorie van de junioren behoren. Ook mogen schaatsers in hun laatste seizoen als junior al onderhandelen met commerciële teams.