Lawaaicoupés

De NS draagt haar steentje bij aan de verlaging van de collectieve bloeddruk in Nederland door het instellen van stiltecoupés, waarin men gevrijwaard zou moeten zijn van treinbellers, walkmannen en andere onbeschoftheden. Helaas zijn deze coupés enkel te onderscheiden door een enkel, subtiel weggewerkt icoontje. Het enige voordeel van deze coupés is dus dat, mocht men zo gelukkig zijn het spelletje `ik zie ik zie wat jij niet ziet' met de NS gewonnen te hebben, men een handvat heeft om medereizigers vriendelijk te wijzen op de huisregels. In de praktijk betekent dit uiteraard vrij weinig.

Nu volgt het idee: stel lawaaicoupés in. Deze worden aangegeven door de hele coupé van buiten felrood te verven (of misschien heldergroen – dat kleurt beter bij het geel en blauw). In deze coupés is bellen toegestaan en ook het te hard zetten van walkmans. In de rest van de trein is stilte de norm en eenieder die die norm overtreedt wordt streng maar zachtjes toegesproken door de conducteur.

    • T. ten Berge