Je vrienden of je adviseur?

Ik sta op het punt een verbouwing van 100.000 euro te laten uitvoeren. Onze spaarhypotheek is 203.000 euro tegen 7,6 procent. Daarnaast hebben wij een aflossingsvrije hypotheek van 58.000 euro, tegen 6,9 procent, en een hypotheek voor eerdere verbouwingen van 50.000 euro, tegen 5 procent. In totaal 311.000 euro. De maandlasten bedragen 1.245 euro, inclusief het fiscaal voordeel, en bruto 2.070 euro. Voor de verbouwingshypotheek wil mijn betrouwbare adviseur de financiering opnieuw onderbrengen, met behoud van de spaarverzekering, waarbij de extra financiering met een nieuwe spaarverzekering wordt gegarandeerd. Ik heb 100.000 euro beschikbaar als kapitaal in een maatschap. Daarover ontvang ik bruto 6,25 procent rente en netto bijna 3 procent. Het idee is om die 100.000 euro in een premiedepot te storten, waardoor het premiedeel van de woonlasten aanzienlijk lager wordt. Het voordeel daarvan is de rendementsverbetering ten opzichte van de rente die ik van de maatschap ontvang. Het rendement (in privé) op dit premiedepot is namelijk 5,3 procent. Bij de herfinanciering betaal ik voor het openbreken van de hypotheek en de vervroegde aflossing 14.100 euro boete. Per saldo dalen de netto maandlasten van 1.245 naar 929 euro. Een prima bezuiniging, die natuurlijk wel 100.000 euro kost. De gedachte is ook opgekomen om met die 100.000 euro de verbouwing te betalen en alles bij het oude te laten; niks openbreken en oversluiten. Twee vrienden geven mij dat advies ook, onder het mom: houd je schulden zo laag mogelijk, ondanks dat er hypotheekrenteaftrek verloren gaat. Een vriend plaatst bij zo'n depot en het oversluiten de kanttekening dat die berekening ervan uitgaat dat je de hele hypothecaire rit uitzit en tussentijds geen andere dingen gaat doen. Zijn advies is dus om zoveel mogelijk tussentijds af te lossen en de verbouwing zelf te financieren. Nadeel: de 100.000 euro rendeert helemaal niet meer. Schuldenlast is in het totaal 100.000 euro lager en de maandlasten blijven in beginsel gelijk, tenzij er inderdaad twee maal vervroegd wordt afgelost. Wat moet ik kiezen: lagere lasten of lagere schuld?

(S. ten U.)

Vraag uw betrouwbare adviseur eens hoeveel provisie hij verdient aan deze overbodige omzetting. Luister naar uw vrienden en betaal de verbouwing uit eigen middelen.

    • Adriaan Hiele