Hoe red ik mijn moeder?

Mijn moeder van in de tachtig heeft na het overlijden van mijn vader niemand meer voor ondersteuning bij doktersbezoek, klusjes in huis en dergelijke. Ze is nu van mij afhankelijk, maar ik woon niet in de buurt. Zij heeft haar AOW plus een pensioentje. De huur van 800 euro per maand is niet op te brengen. Mijn pogingen haar in een sociale huurwoning dicht bij mij te krijgen, leidden tot niets. Het liefst koop ik een huis voor haar bij mij in de buurt. Maar mijn partner, die financieel van mij afhankelijk is, vreest dat dit nadelig is voor onze financiële positie. Bijkomend probleem is dat er nog andere kinderen zijn, die zich niets meer van mijn moeder aantrekken. Nu heb ik de volgende vragen: 1) Als ik een huis koop voor mijn moeder op haar naam, moet ik dan na haar overlijden de verkoopopbrengst met mijn zussen delen? Dat is uiteraard niet de bedoeling. 2) Als ik een huis koop voor moeder en dit op mijn naam zet, wat zijn dan de fiscale consequenties? 3) Laat ik mijn moeder in optie 2 een huur betalen, die haar nog wat bestedingsruimte overlaat, dan is die huur ongetwijfeld lager dan de maandelijkse woonlasten. Is daar een oplossing voor? 4) Verhuist mijn moeder niet, maar besluit ik haar financieel meer te ondersteunen, wat zijn dan de fiscale gevolgen? Bestaan er vrijstellingen voor schenkingen van kinderen aan ouders? Stel dat ik haar maandelijks 500 euro geef, hoe zit het dan met de belasting?

(S. ten S.)

Volgens mij is er hulp genoeg (onder andere thuiszorg), maar je moet er wel zelf achteraan om die te krijgen. Een huis kopen lijkt me duur en omslachtig. De elegantste oplossing is uw moeder meer geld te geven. Maar de vrijgestelde schenking van kinderen aan hun ouders is slechts circa 2.500 euro per 24 maanden. In dit geval kunt u het gooien op een noodvoorziening. Maar het lijkt slimmer die 500 euro per maand (desgewenst meer) te lenen aan uw moeder. Dan heeft u na haar overlijden een claim op haar eventuele nalatenschap, wat uw zussen met hun neus op de feiten zal drukken, want zij erven niets of minder dan gedacht. Laat wel een notariële akte van lening maken, geef een duidelijke omschrijving op uw bankoverschrijvingen en bewaar alles. Laat uw moeder u in haar testament als executeur aanwijzen. Dan houdt u alles in de hand.

    • Adriaan Hiele