Het snob-appealfonds

Hoe kan een krap bij kas zittende overheid in 2005 toch goede ideeën blijven financieren? Door geld te vragen voor producten die mensen niet nodig hebben, maar waarvoor sommige mensen wel bereid zijn te betalen omdat ze denken dat het `statusverhogend' werkt. Dit laatste is het geval als er een hoge prijs voor moet worden betaald, waardoor een zekere `exclusiviteit' ontstaat. Het hiermee verdiende geld zou in een `snob-appealfonds' gestopt kunnen worden, waarmee leuke dingen gedaan kunnen worden.

Een voorbeeld is het introduceren van twee soorten autokentekenplaten. Er moeten genoeg mensen rondlopen die tegen extra betaling graag een kentekenplaat met een `statement' op hun auto willen schroeven. Jan Marijnissen zal waarschijnlijk graag het kenteken STEMSP willen hebben, zijn achterban wellicht FUCKJP. Moet kunnen. Stel dat de overheid een bedrag van 2000 euro per `naamplaat' vraagt. Als van de 6,7 miljoen auto-eigenaren in ons land slechts 10 procent een naamplaat wil, dan levert dit ruwweg circa 1,3 miljard euro op voor het snob-appealfonds.

    • Henk Voogd