Erfgenaam ontwaakt

Mijn moeder heeft kinderen uit een eerder huwelijk. Mijn vader en zij waren getrouwd in gemeenschap van goederen. Hij overleed 25 jaar geleden. Daarna probeerde ik om met mijn moeder te praten over mijn erfdeel. Maar zij is slecht toegankelijk door psychiatrische problemen en gaf nooit inzage in de financiële zaken. Na lang aandringen kwam ze over de brug met duizenden guldens. Ze vroeg me om het daarna nooit meer over de erfenis te hebben. Uit uitspraken van mijn vader leid ik af dat het om hogere bedragen gaat. Moeder is nu hoogbejaard. Ik durf haar niet meer aan te spreken op de erfenis: stel dat ze een herseninfarct krijgt. Ze vertelde wel aan een van de andere kinderen dat er na haar overlijden nog een aardig potje te verdelen is. Waarschijnlijk wil ze alles gelijkelijk verdelen, maar ze houdt er geen rekening mee dat de kinderen uit haar eerste huwelijk ook een eigen vader hebben, van wie zij erven. Ik wil het erfdeel van mijn vader waar ik recht op heb en niet delen met de andere kinderen. Welke mogelijkheden zijn er?

(I. de H.)

Uw recht op het (eventuele) erfdeel van uw vader is ontstaan na zijn overlijden. Liet hij een testament na, dan heeft u als erfgenaam recht op inzage. Daarvoor kunt u naar de betrokken notaris of zijn opvolger. Is er geen testament, dan geldt de toenmalige wettelijke verdeling en heeft u recht op een kindsdeel. Dat moet u toch weten, want u moest de aangifte successiebelasting of andere documenten mede ondertekenen. Het kan zijn dat uw vader schulden naliet, waardoor uw kindsdeel nul is. Dat verklaart dan de bittere houding van uw moeder en haar zwijggeld voor u. Na het overlijden van uw moeder geldt hetzelfde verhaal: er is een testament (dat zij u niet hoeft te laten inzien) en zoniet, dan geldt de wettelijke verdeling per 1 januari 2003 en een kindsdeel voor alle kinderen van uw moeder, tenzij ze daar op beknibbeld heeft in haar testament. Dus: op naar de notaris van vroeger. U bent overigens wel een beetje laat.

    • Adriaan Hiele