Een slimme meid

Ik ben een vrouw van 30 jaar, werk fulltime, heb geen kinderen, wel een LAT-relatie. Mijn partner heeft een vast inkomen en een eigen huis. Ik wil kinderloos blijven en op termijn wellicht op huwelijkse voorwaarden trouwen of een samenlevingscontract sluiten, waarbij de bezittingen en schulden gescheiden blijven. Ik zie geen reden om minder te gaan werken of te stoppen, arbeidsongeschiktheid buiten beschouwing gelaten. Ik huur een woning voor ruim 500 euro per maand en verdien 2.400 euro bruto per maand. Mijn ouders zijn kort na elkaar overleden. Daarom bieden mijn broer en ik onze ouderlijke woning te koop aan. Verder staat er nog een bedrag op een spaarrekening. Na de verkoop en aftrek van alle kosten, erven wij ieder 200.000 tot 250.000 euro. Door de kabinetsplannen rond het prepensioen en de VUT ben ik mij ervan bewust dat ik mijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Ik wil voltijd blijven werken, maar wil ook op een leuke leeftijd stoppen. Daarom overweeg ik mijn hele erfenis aan te wenden voor mijn oude dag, maar ik kan op termijn ook een woning financieren of de erfenis opsouperen voordat ik de pensioengerechtigde leeftijd bereik, maar voor dat laatste voel ik niets. Vindt u het verstandig om het hele bedrag te gebruiken voor prepensioen? Doe ik dat via een koopsompolis of beleggingen?

(O. de C.)

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Maar u bent er een beetje te vroeg mee, want er kan nog veel gebeuren in uw leven. U kunt u beter richten op het in stand houden en uitbreiden van uw vermogen en u (nog) niet richten op een bestemming voor over dertig jaar. Uw oude dag is immers al geregeld via uw werkgever. Het is zonde om uw geld in een koopsompolis te storten. Ga op termijn zelf beleggen. Een eigen huis is ook een belegging.

Vanaf volgende week vindt u op de pagina Geld Telt wekelijks een rubriek waarin Wilma van Hoeflaken pensioenvragen beantwoordt.

    • Adriaan Hiele