Demonstreer liever online

Het probleem

Veel politiek gerichte acties worden pas als geslaagd ervaren als men de schrijvende of beeldende pers 'haalt'. Een foto van een menigte met pakkende leuzen op spandoeken, petjes en T-shirts in de krant, maar liever nog een minuutje in het achtuurjournaal en het doel lijkt bereikt. Om dit resultaat te bewerkstelligen moeten wel honderden of duizenden sympathisanten voor dag en dauw huis en haard verlaten, er moeten extra treinen en bussen worden ingezet en stadsdelen afgesloten - tot ergernis van bewoners en middenstand. Inspanning, kosten en verspilling zijn aanzienlijk. Pamfletten, tekstborden, petjes en T-shirts, A4-tjes met pakkende teksten op muziek van huis-tuin-en-keukenliedjes worden gedrukt. Podia, geluidsinstallaties, eettentjes, mobiele toilet-units en muziekgroepen aangevoerd. Na afloop moeten vrachtwagens vol afval worden verwijderd en van de platgetrapte grasmat wordt verwacht dat hij op eigen gelegenheid weer fier overeind staat bij het volgende evenement.

De oplossing

Misschien ten koste van het saamhorigheidsgevoel, maar in ieder geval ten bate van medemens en milieu is het voorstel om alleen nog virtueel te demonstreren. Niemand hoeft het huis te verlaten, wegen, openbaar vervoer en steden hoeven niet meer dicht te slibben. Het werkt als volgt. Op initiatief van wie dan ook wordt op de website 'www.demonstreer- online.nl' een thema aangedragen waarvoor of waartegen dringend actie moet worden ondernomen.

Sympathisanten kunnen deze actie ondersteunen door op de website een pagina in te vullen. Individueel kunnen pakkende leuzen worden voorgesteld, er wordt een schatting gevraagd van het aantal symphatisanten en een voorkeur voor een locatie.

Aan die locatie zijn voorwaarden verbonden. Voor een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam moeten ten minste 100.000 inzendingen worden ontvangen. Een deskundige jury beoordeelt de ingediende leuzen en maakt een selectie; het aantal dat geaccepteerd wordt hangt af van het aantal deelnemers. De leuzen verschijnen automatisch in neutrale foto's waarin niemand herkenbaar afgebeeld wordt en in de favoriete kleurkeuze.

Het resultaat wordt aangeboden aan de media die zich in een convenant hebben verplicht tot publicatie, zodat ze op deze wijze hun steentje bijdragen aan een schoon en leefbaar milieu. Ook hierbij gelden spelregels: een demonstratie met meer dan 75.000 sympathisanten verschijnt op de voorpagina, aan acties met minder deelnemers wordt elders aandacht geschonken. Om voor uitzending in het televisiejournaal in aanmerking te komen kan men denken aan het inzenden van spreekkoren, sappige uitspraken en in koor gezongen liederen. Voor toespraken van politici en vakbondsleiders worden webcamera's thuis ter beschikking gesteld. Als dit idee aanslaat, kan gedacht worden aan een voorstel voor virtuele stakingen.

Zie www.nrc.nl voor alle reparaties uit Mijks repairshop.

Ontwerper Paul Mijksenaar geeft oplossingen voor dagelijkse ergernissen.