Welke leer der logica volgt deze `opiniemaker'?

Nu heeft u, 23 december in Opinie & Debat een stuk opgenomen van Warna Oosterbaan, over het eindeloos opdringen van meningen door `opiniemakers', en prompt komt daar (in dezelfde bijlage) zo'n Offermans, een essayist etc. en wat al, maar duidelijk niet een persoon met langdurige woonervaring in geheel andere culturen, die vanuit zijn geheel persoonlijke overtuiging de vloer aanveegt met Ellian en natuurlijk met Fortuyn. Alsof deze heren onbelezen en onervaren sujetten zouden zijn, niet waardig om maar in de schaduw van Offermans te staan.

Wat mij nu van het hart moet is dat de kreet, aan Kant ontleend, dat mensen als volwaardige burgers tegemoet getreden moeten worden en dan gaan ze zich ook zo gedragen, juist door mensen als Fortuyn en Ellian wordt voorgeleefd. Zij trappen dus niet `naar onder' omdat zij allochtonen als gelijken beschouwen, dit in tegenstelling tot de arme heer Offermans. Welke filosofische scholing, of leer der logica heeft Offermans gevolgd?

    • Agatha Koeleman-Boon