VS openen grenzen voor Canadees vee

De Verenigde staten hebben aangekondigd in maart de grens weer te openen voor de import van Canadees rundvee. De grenzen zijn meer dan negentien maanden gesloten geweest voor het vee uit Canada, wegens de gekkekoeienziekte. Alleen vee dat jonger is dan dertig maanden mag vanaf maart geïmporteerd worden. Het ministerie van Landbouw meldde dat de grens per 7 maart opengaat, nadat zij hadden bepaald dat de kans op ziektes uit Canada minimaal is. Ook geiten en schapen jonger dan een jaar en vleesproducten van deze dieren mogen naar de VS.