Minder zendtijd voor protestanten

Bij de nieuwe verdeling van de zendtijd voor kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag gaan de protestantse en humanistische zendgemachtigden er fors op achteruit. De overige stromingen, vooral jodendom, rooms-katholicisme, islam en boeddhisme, profiteren daarvan. Dat heeft het Commissariaat voor de Media vandaag laten weten. De nieuwe verdeling gaat 1 september 2005 in, met een overgangsperiode van twee jaar.