Jongerenimam lijkt het niet te begrijpen

`De islam is niet achterlijk, sommige moslims wel' (NRC Handelsblad, 23 december). Blijkbaar is Mohamed Cheppih een van hen. De heer Cheppi heeft geen vrijheid van meningsuiting in Nederland. Hij mag niets zeggen over homos, Palestijnen, Israël en zelfmoordaanslagen. Wat een onzin. Cheppih ziet vrijheid van meningsuiting blijkbaar als iets waarbij je meningen moet kunnen debiteren zonder te worden tegengesproken. Als je op je uitspraken wordt afgerekend en je repliek krijgt, zoals bijvoorbeeld van Gerrit Komrij in NRC Handelsblad van 17 april 2003, dan wordt zijn vrijheid van meningsuiting beknot en voelt hij zich een tweederangs burger! Wat een gefrustreerde man is dit. Wat kan het hem nou schelen dat Theo van Gogh is vermoord. En deze man preekt voor jongeren en behartigt hun belangen. Wee Nederland als dit het beste is wat we hebben te bieden aan jonge moslims met een identiteitscrisis. Zijn ontkenning van de aanwezigheid van stromingen die met een op de islam gebaseerde ideologie met geweld proberen de maatschappij te ontwrichten, staat in schril contrast met het, in het artikel op de volgende pagina besproken, AIVD rapport. Zou hij echt niet door hebben wat er aan de hand is? Nauwelijks te geloven voor iemand die vier jaar theologie heeft gestudeerd in Medina. Hij moet vooral niet bij Albert Heijn gaan werken.

    • F. Bouwman