Hattem boos na uitspraak over Hanzelijn

De gemeente Hattem legt zich nog niet neer bij de aanleg van een spoorbrug over de IJssel, onderdeel van de nieuw aan te leggen Hanzespoorlijn tussen Lelystad en Zwolle. Hattem zet zich samen met allerlei maatschappelijke groeperingen in voor de aanleg van een tunnel, omdat een brug te veel overlast voor het milieu veroorzaakt en het beschermde stadsgezicht aantast.

De Raad van State heeft gisteren alle bezwaren tegen het tracébesluit voor de Hanzelijn en de ontheffingen van de Flora- en faunawet verworpen. Met de uitspraak van de Raad van State kan de aanleg van de Hanzelijn beginnen. De spoorlijn moet in 2013 klaar zijn. De Raad van State vindt het maatschappelijk belang zwaarder wegen dan de beperkte aantasting van de natuur. Door de aanleg van de Hanzelijn wordt de reistijd tussen Amsterdam en Noord-Nederland een kwartier korter en de bestaande spoorlijn door het Gooi en over de Veluwe ontlast.

Hattem vestigt zijn hoop op de Tweede Kamer, hoewel minister Peijs (Verkeer) eerder een motie naast zich neer heeft gelegd om geen brug maar een tunnel aan te leggen. Volgens Peijs is het niet mogelijk om binnen het budget van 900 miljoen euro een tunnel aan te leggen, terwijl dit ook een vertraging van 2,5 jaar met zich meebrengt. Hattem denkt dat het kostenargument komt te vervallen als de Tweede Kamer de Zuiderzeelijn afblaast. De aanleg van deze spoorlijn tussen Groningen en Schiphol staat sinds het rapport van de commissie-Duivesteijn over grote infraprojecten ter discussie.

Als de Zuiderzeelijn niet doorgaat, wordt de Hanzelijn mogelijk opgewaardeerd en moet opnieuw gekeken worden of de kruising bij de IJssel wel aan de milieueisen voldoet, zegt wethouder H. van der Kolk van de gemeente Hattem. ,,Er gaan dan namelijk veel meer treinen over de Hanzelijn rijden.'' Kamerlid A. Slob (ChristenUnie), die zich altijd heeft ingezet voor de aanleg van een tunnel, noemt dit scenario ,,reëel''. Slob: ,,Als de intensiteit van de lijn wordt opgevoerd, ontstaat er extra druk op het kwetsbare stuk tussen Hattem en Zwolle en dan komt een tunnel weer in beeld.''

De milieuverenigingen, omwonenden en organisaties die zich in hun strijd tegen de brug gebundeld hebben in het Platform Hanzelijn, leggen zich bij de uitspraak van de Raad van State neer. Er is in 2002 door het platform een klacht bij de Europese Commissie ingediend aangaande een overtreding van de Habitat-vogelrichtlijn, maar secretaris M. Oosterhoff verwacht hier weinig van. ,,De brug ligt er bij wijze van spreken eerder dan de uitspraak uit Brussel.''