`Geef 2.000 euro aan elke werknemer'

De vakbond FNV Bondgenoten wil dat Philips al zijn 30.000 werknemers in Nederland een bedrag geeft voor scholing. Elke werknemer zou 2.000 euro moeten krijgen om naar eigen inzicht te besteden.

Daarnaast eist FNV Bondgenoten een loonsverhoging van 1,25 procent met een minimum van 206 euro en 30 euro per maand als compensatie voor de stijgende ziektekosten.

FNV-kaderleden, de vertegenwoordigers van de bond in de Philips-vestigingen, stelden deze voorstellen op 16 december vast ter voorbereiding van de onderhandelingen over de CAO voor volgend jaar.

De FNV-leden kunnen vandaag en morgen nog via e-mail reageren, maar onderhandelaar J. Hubert verwacht weinig aanpassingen. Na het centraal akkoord tussen overheid, werkgevers en vakbonden van november spraken beide partijen af dat ze op 17 december voorstellen zouden presenteren.

Philips vroeg uitstel en trok zich tot nader bericht terug. De woordvoerder van Philips Nederland verwacht dat de voorstellen snel komen: ,,Data verschuiven weleens, we starten gewoon met onderhandelingen in januari.'' Philips wil nog niet reageren op de FNV-voorstellen.

De krimpende werkgelegenheid bij Philips in Nederland bepaalt in sterke mate de strategie van FNV. Verschillende productiebedrijven in Nederland werden naar lagelonenlanden verplaatst. FNV-onderhandelaar Hubert: ,,Philips-bestuurders Kleisterlee en Hendriks geven voortdurend aan dat Nederland geen productieland is. Philips moet maar eens openheid van zaken geven over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de komende drie jaar.''

De vakbond zegt te willen voorkomen dat werknemers werkloos raken. Dat kan door hen geschikt te maken voor de arbeidsmarkt zodat ze eventueel elders aan de slag kunnen. De nadruk op de inzetbaarheid brengt mensen volgens Hubert in beweging. ,,En dat is hoog nodig. De laatste jaren hebben de Philips-werknemers afbraak om zich heen gezien. Iedereen die er nu nog is, heeft drie of vier ontslagrondes overleefd. Ze zijn lamgeslagen.''

In de FNV-voortellen wordt geeist dat scholing onder werktijd moet gebeuren. De bond vraagt verder om nu al te beginnen met het stimuleren van natuurlijk verloop in de afdelingen die de komende jaren gaan krimpen.

De afgelopen jaren heeft Philips fabrieken in Nederland gesloten of afgeslankt. Veel van de productielocaties zijn verhuisd naar onder meer China. Intussen heeft Philips direct en indirect 60.000 mensen aan het werk op tientallen locaties, plus 3.000 man in Hongkong. Daarmee is Philips de grootste multinational in China, aldus de overheid. Het elektronicaconcern is al actief in het land sinds begin jaren zeventig.