Verhagen: verleng missie Irak

CDA-fractieleider Verhagen wil dat Nederlandse troepen langer in Irak blijven, en niet in maart worden teruggetrokken, zoals minister Kamp (Defensie, VVD) wenst. Verhagen zegt dat in het weekblad Elsevier.

,,Dit is niet het moment'', zegt Verhagen over de mogelijke terugtrekking. Hij bepleit dat minister Bot (Buitenlandse zaken, CDA) zich meer met de besluitvorming over deze zaak gaat bemoeien. Bot heeft al eerder een heroverweging geopperd van het eerdere kabinetsbesluit, de aanwezigheid van Nederlandse troepen in de Iraakse provincie Al Muthanna half maart te beëindigen. Kamp wil van een verlenging niet weten. Volgens de minister van Defensie kan de beveiliging van de provincie worden overgedragen aan de inmiddels door de Nederlanders opgeleide Iraakse veiligheidstroepen.

Verhagen bestrijdt dat laatste, en verwijst naar de Britten, onder wie de Nederlandse troepen in Irak ressorteren: ,,Volgens de Britten is er in Al Muthanna nog geen regionale autoriteit met voldoende gezag. Nederland kan pas vertrekken als er eenduidig gezag is.''

Ook meent Verhagen dat de Verenigde Staten op het punt staan de Europeanen meer te betrekken bij de politieke besluitvorming in Irak: ,,Daar moeten we op inspelen. Ook daarom is dit niet het moment onze biezen te pakken''.

Coalitiepartners VVD en D66 hebben tot nu toe steun gegeven aan het kabinetsbeleid om in maart definitief de Nederlandse militaire missie in Al Muthanna, die al eerder met een halfjaar was verlengd, te beëindigen. ,,Die verlenging was al een compromis in het kabinet, dat moet het CDA niet vergeten'', aldus D66-woordvoerder Bakker vanochtend.

Net als PvdA-buitenlandwoordvoerder Koenders ziet hij de Nederlandse militaire inspanning liever verlegd in de richting van Soedan – de Tweede Kamer heeft voor het Kerstreces ook een motie van die strekking aangenomen.