SOCIALE HEFFINGEN EN BELASTINGEN

In 2005 zal de koopkracht van de meeste Nederlanders dalen, omdat de lonen naar verwachting slechts licht zullen stijgen en de belastingdruk zwaarder wordt.

De ministeries van Financiën en Sociale Zaken maken traditioneel aan het eind van het jaar de nieuwe tarieven voor de belastingen en de sociale premies bekend. In het oog springt onder meer de verhoging van de tarieven van de eerste en tweede schijf. De eerste schijf stijgt met 0,85 procent tot 34,4 procent, de tweede schijf met 1,45 procent tot 41,95 procent. De fiscale aftrek voor kinderopvang wordt vervangen door een tegemoetkomingsregeling.

Het bruto wettelijk minimumloon blijft in 2005 op het niveau van juli 2004. Daardoor veranderen de bruto bedragen van de uitkeringen die aan het bruto minimumloon gekoppeld zijn niet. De uitkeringen die gekoppeld zijn aan het netto minimumloon veranderen wel, door wijzigingen in de premies en belastingen.