Meer uitkeringen UWV over de grens

ROTTERDAM, 29 DEC. De uitkeringsinstantie UWV heeft het voorgaande jaar 36.250 uitkeringen verstrekt aan mensen die in het buitenland wonen. Dit is 700 meer dan in 2002. Het gaat om uitkeringen in het kader van de Ziektewet, de WW, de WAO, de WAZ, de Wajong en de Toeslagenwet. In totaal werd in 2003 voor bijna 286 miljoen euro uitgekeerd aan mensen die buiten Nederland wonen. Dit is 1,7 procent van het totale bedrag dat in 2003 aan uitkeringen werknemersverzekeringen is uitgekeerd. Dat blijkt uit de rapportage Export uitkeringen 2003 van UWV.