Meer toezicht op veiligheid op scholen

De Onderwijsinspectie gaat volgend jaar scherper toezien op de manier waarop scholen de veiligheid van leraren en leerlingen waarborgen.

Dat heeft een inspectiewoordvoerder vandaag bevestigd. Aanleiding is volgens de inspectie de verharding van de sfeer op school en de onrust op scholen na de moord op cineast Theo van Gogh. Op dit moment ontwikkelt de inspectie daarom een speciale toezichtsmethode voor veiligheid.

Als er aanwijzingen zijn dat het beleid ondermaats is, zal de inspectie nog intensiever toezicht houden. De resultaten van het onderzoek zal de inspectie betrekken in het eindoordeel van de school. Als dat lange tijd niet goed is, komt de school onder curatele. In het uiterste geval wordt, als plannen van minister Van der Hoeven (CDA, Onderwijs) doorgaan, de subsidie stopgezet.

Naast het aangescherpte toezicht gaan de inspectie en het ministerie van Onderwijs gesprekken voeren met scholen om te kijken of er behoefte is aan extra trainingen en opleidingen voor leraren om met gespannen situaties om te gaan. Ook breidt de inspectie het meldpunt uit waar leraren en leerlingen geweldsincidenten kunnen melden. De inspectie gaat voortaan apart bijhouden of er een toename is van discriminatie en extremisme op scholen.

In mei presenteerde minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) al plannen om de veiligheid op school te vergroten, naar aanleiding van de moord op onderdirecteur Hans van Wieren, in januari op het Haagse Terra College. Van der Hoeven wil dat lastige leerlingen sneller in aparte schoolgebouwen komen en dat scholen meer aandacht aan begeleiding van leerlingen besteden. Ook vroeg zij de inspectie met voorstellen te komen om het toezicht op het veiligheidsbeleid van scholen te vergroten.

De moord op cineast Theo van Gogh, op 2 november, leidde opnieuw tot veel spanningen op scholen. In gesprekken met de inspectie gaven sommige scholen aan dat de moord niet of vrijwel niet bespreekbaar was. Uit een steekproef na de moord is niet gebleken dat het aantal incidenten groter is geworden. ,,Maar dat neemt niet weg dat de trend van verharding doorzet'', aldus de woordvoerder.

In april waarschuwde inspecteur-generaal K. Kervezee ervoor dat incidenten zoals geweld, vernieling en intimidatie steeds ernstiger worden. De problemen concentreren zich op vmbo-scholen in de grote steden.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is tevreden over de nieuwe maatregelen van de inspectie. ,,Scholen hebben meer steun nodig om te leren omgaan met geweld'', zegt een woordvoerder van de bond. ,,Na de moord op Van Gogh wisten veel scholen niet goed hoe ze met de spanningen moesten omgaan. De politiek en de samenleving vragen van leraren dat ze een maatschappelijk werker worden, maar zonder goede bijscholing is dat een zinloze eis.''

    • Guus Valk