LOON- & INKOMSTENBELASTING TOELICHTING

De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting wordt in 2005 40 euro (2004: 217 euro). Als het verschil tussen de verschuldigde inkomstenbelasting en het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven meer bedraagt dan 40 euro (2004: 217 euro), volgt een aanslag.

De grens voor teruggaaf op verzoek, op grond van te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering over het belastingjaar 2005 is 13 euro (2004: 13 euro).

Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven die uitsluitend met het oog op de heffingskorting zijn vastgesteld (gezamenlijk genoemd: voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting niet of met niet meer dan 13 euro (2004: 13 euro) overtreft, dan volgt geen aanslag.