KINDERBIJSLAG TOELICHTING

De kinderbijslagbedragen worden per 1 januari 2005 niet aangepast. Dat betekent dat het basisbedrag per kind onveranderd blijft ten opzichte van juli 2004. Het bedrag is 252,31 euro.

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn is de hoogte van het bedrag van de kinderbijslag alleen nog maar afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 1995 – of die na 1 oktober 1994 zes of twaalf jaar oud worden – bestaat een overgangsregeling.

Deze houdt in dat de hoogte van het kinderbijslagbedrag, naast de leeftijd van het kind, ook nog afhankelijk is van het aantal kinderen in het gezin.