INFORMATIE

Voor vragen over fiscale zaken kunt u terecht bij de Belastingdienst. Voor particulieren is er de belastingtelefoon, 0800-0543. Het nummer voor het bestellen van publicaties van de Belastingdienst is 0800-0043. Ondernemers kunnen terecht op nummer 0800-0443.

Op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) staat onder meer informatie over de aangifte 2004 en de voorlopige teruggaaf 2005.

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken staat informatie over hoogte van premies en uitkeringen. De site is te vinden op www.minszw.nl. Bellen kan ook, naar het algemene informatienummer van de rijksoverheid bijvoorbeeld (0800-9051). Voor algemene vragen aan de overheid is er verder www.postbus51.nl.

Het Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen (UWV) geeft op zijn website www.uwv.nl informatie over ziekte en arbeidsongeschiktheid, dreigend ontslag en werkloosheid en werken en verzekerd zijn. Voor ondernemers is er informatie beschikbaar over premieheffing en ondersteuning bij reïntegratie. Verder publiceert het UWV op zijn website statistieken over arbeidsmarkt, uitkeringen en plaatsingspercentages van reïntegratiebedrijven.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) geeft op www.werk.nl informatie over werk zoeken, personeel zoeken en cursussen volgen. Verder zet het CWI de specifieke regelingen op een rij voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren, 45-plussers, arbeidsgehandicapten, minderheden en herintredende vrouwen.

Op de algemene website van de overheid (www.overheid.nl) staat een overzicht van de verschillende overheidsloketten en hun vindplaats. Er is informatie over subsidies, vergunningen, belastingen en uitkeringen. Verder is het mogelijk te zoeken in wet- en regelgeving en in officiële publicaties, zoals de handelingen van de Tweede Kamer en publicaties in het Staatsblad. Andere thema's zijn pensioenen, arbeidsomstandigheden, verzekeringen en CAO's.