Gebouwen regering Kiev geblokkeerd

Aanhangers van de tot president van Oekraïne gekozen Viktor Joesjtsjenko hebben vandaag opnieuw de regeringsgebouwen in Kiev geblokkeerd. Ze willen daarmee voorkomen dat Joesjtsjenko's tegenstander, premier Viktor Janoekovitsj, de regering bijeenroept.

Joesjtsjenko riep gisteren zijn aanhangers op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev op tot de nieuwe blokkade. ,,Laat me hier officieel verklaren dat de regering niet bijeenkomt, deze illegale regering. Er vindt morgen in het gebouw [van de regering] geen bijeenkomst plaats. Er moet een eerlijke regering komen'', zo zei Joesjtsjenko. De regering heeft vandaag met het oog op de blokkade – door ongeveer tweehonderd aanhangers van Joesjtsjenko – de voorgenomen bijeenkomst in het regeringsgebouw afgelast. Maar de woordvoerder die dit meldde, liet de mogelijkheid open dat de regering elders in Kiev bijeenkomt.

Janoekovitsj, die volgens de officiële uitslag bij de verkiezingen op 26 december 41,19 procent van de stemmen kreeg (tegen Joesjtsjenko 51,99 procent), erkent zijn nederlaag nog steeds niet. Hoewel het parlement onlangs een motie van wantrouwen tegen hem aannam en zittend president Leonid Koetsjma hem vervolgens met verlof stuurde, beschouwt hij zich nog steeds als premier.

Janoekovitsj zei gisteren de uitslag van de verkiezingen aan te vechten bij het Oekraïense Hooggerechtshof. Zijn campagneteam, zo zei hij, heeft vijfduizend gevallen van fraude geconstateerd. Bovendien zijn volgens hem 4,8 miljoen kiezers niet in staat geweest hun stem uit te brengen als gevolg van een wijziging van de kieswet, die het thuis stemmen aan banden legde. Weliswaar heeft het Constitutionele Hof vlak voor de verkiezingsronde van 26 december die bepaling als ongrondwettig geschrapt, maar talrijke kiezers waren daar volgens Janoekovitsj niet van op de hoogte en hebben daarom niet gestemd.

Bij de verkiezingen kreeg Joesjtsjenko 2,3 miljoen stemmen méér dan Janoekovitsj.

De voorzitter van de centrale kiescommissie, Jaroslav Davidovitsj, plaatste gisteren openlijk vraagtekens bij de klachten van het team van Janoekovitsj. Hij gaf diverse voorbeelden. Zo kreeg de kiescommissie in één minuut tweehonderd telegrammen uit één regio, allemaal met dezelfde tekst. Ook bleken talrijke per post binnengekomen klachten uit één enkele computer te komen, op hetzelfde papier te zijn geprint en met dezelfde enveloppen te zijn verstuurd; alleen de namen van de afzenders verschilden. Volgens Davidovitsj lijken de klachten georganiseerd en doen ze sterk denken aan de in Sovjet-tijden gebruikelijke `arbeidersboodschappen' waarin leden van de arbeidersklasse op last van hogerhand – hun bazen op het werk of de lokale partijsecretaris – zogenaamd spontaan melding maakten van hun voorkeur voor of afkeer van bepaalde ontwikkelingen.