EIGEN WONING TOELICHTING

Het berekende eigenwoningforfait kan niet hoger zijn dan 8.750 euro. Dat was vorig jaar nog 8.500 euro.

Met ingang van volgend jaar is er een aftrek voor mensen die geen eigenwoningschuld hebben. Dat geld ook voor hen met een geringe schuld. Deze aftrek wordt verleend als het saldo van eigenwoningforfait minus de aftrekbare kosten zoals hypotheekrente positief is. De aftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten.

Door deze aftrek kan de bijtelling van het eigenwoningforfait nooit leiden tot een positief inkomensbestanddeel in box 1. De regeling beoogt een positieve prikkel te geven aan de financiering van de eigen woning uit eigen middelen.