Dutchbird wellicht naar Exel

De Exel Aviation Group overweegt een overname van chartermaatschappij Dutchbird, die op de rand van faillissement verkeert.

De Exel Aviation Group (EAG) van de zakenman Erik de Vlieger en onroerendgoedeigenaar Nick Sandman staat ,,welwillend'' tegenover overname van de chartermaatschappij Dutchbird. Maar het is onduidelijk of daarmee de werkgelegenheid van het Dutchbird-personeel is gered. Hetzelfde geldt voor de schuldenlast van het bedrijf, die volgens een woordvoerder van Dutchbird is opgelopen tot ,,vele miljoenen''.

Dutchbird maakte eerder deze maand al onderdeel uit van de Exel Aviation Group, althans dat was de overtuiging van direct betrokkenen bij de onderhandelingen over het aandelenpakket dat toen voor een minimaal bedrag verkocht werd. Voormalig eigenaar van Dutchbird, H. Mosselman, tegenwoordig directeur van toeroperator Sudtours, herinnert zich dat De Vlieger voortdurend op de hoogte was van alles wat er bij die aandelenoverdracht is gebeurd. Toenmalig EAG-aandeelhouder Harm P. (nu verdachte in een strafzaak) was erbij aanwezig toen de aandelenoverdracht in november de notaris passeerde. Maar het was volgens Mosselman overduidelijk dat P. handelde in opdracht van en met medeweten van De Vlieger.

Ook de bij de overdracht van Dutchbird betrokken bonden, De Unie en de Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel VNC, herinneren zich de directe betrokkenheid van De Vlieger bij die overname. ,,Na een uitvoerig boekenonderzoek en weken van onderhandelen tussen u en de voormalig aandeelhouder van Dutchbird, de heer Mosselman, is uiteindelijk een koopovereenkomst gesloten'', zo schrijven beide bonden in een gisteren aan De Vlieger verstuurde brief.

Maar vlak na de overname besloot De Vlieger volgens beide bonden om het aandelenpakket onder te brengen bij zijn `zakenvriend Harm P.' die het aandelenpakket Dutchbird onderbracht bij een eigen vennootschap, LBF Zeeland. Diezelfde dag schreef P. volgens de bonden De Vlieger in als bestuurder.

Enkele weken later, nadat P. gearresteerd was op verdenking van witwaspraktijken, afpersing en valsheid in geschrifte, trok De Vlieger zich terug als bestuurder en legde daarmee feitelijk de basis voor de ondergang van Dutchbird. Het bedrijf had geen geld meer voor financiering van zijn schuldenlast terwijl de kosten per dag stegen nadat Boeing drie geleasde chartervliegtuigen wegens onbetaalde rekeningen aan de grond had gehouden.

Als De Vlieger nu alsnog besluit om onderdelen van Dutchbird over te nemen, is het de tweede keer dit jaar dat hij een nagenoeg failliete luchtvaartmaatschappij overneemt. Eerder deed hij dat met Air Holland. Ook de voormalige directie van die chartermaatschappij kreeg te maken met justitie. Twee directieleden werden eind vorige maand opgepakt op verdenking van witwaspraktijken en betrokkenheid bij drugshandel.

De Vlieger nam het personeel, alle landingsrechten en andere belangrijke luchtvaartcontracten van Air Holland over. De schulden en verplichtingen bleven echter achter in de boedel van Air Holland. Uitkeringsinstantie UWV maakte de overname nog extra aantrekkelijk door deels op te draaien voor de kosten van door een van de directeuren ten onrechte achtergehouden pensioen- en sociale premies van het personeel, zo bevestigen een zegsman van De Unie, en P. zelf. Een woordvoerster van het UWV zegt geen commentaar te willen geven op de vraag waarom het UWV meebetaalt aan die niet uitgekeerde premies.

De Vlieger heeft de bonden inmiddels laten weten dat overname van Dutchbird afhankelijk is van de houding van Boeing en toeroperator Sudtours waaraan de chartermaatschappij een groot aantal vliegtuigstoelen verkocht heeft. De bonden vinden dat De Vlieger een morele verplichting heeft tegenover het personeel, gezien zijn directe betrokkenheid bij Dutchbird. Zij willen dat De Vlieger niet een faillissement afwacht, maar het overgebleven deel van Dutchbird overneemt, ,,inclusief de werknemers en de huidige arbeidsvoorwaarden''. De Vlieger heeft laten weten daar nog geen uitsluitsel over te kunnen geven.

    • Jos Verlaan