Bezwaren tegen Hanzespoorlijn van tafel

De Raad van State heeft vandaag alle bezwaren tegen tracébesluiten voor de Hanzespoorlijn tussen Lelystad en Zwolle van tafel geveegd. Ook de bezwaren tegen de benodigde ontheffingen van de Flora- en Faunawet zijn verworpen. Met de uitspraken is het groene licht gegeven voor de aanleg van de Hanzelijn. De spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle zal rond 2013 gereedkomen.