Sint Vitus moet weg uit wapen gemeente

Sint Vitus uit het gemeentewapen van Winschoten? Dat nooit! In de Groningse vestingstad is een protest gerezen tegen het verdwijnen van de beschermheilige uit het stadswapen.

Het college van B en W van Winschoten wil een frisser logo. ,,We willen een vlottere en eigentijdsere uitstraling'', licht CDA-wethouder G. van der Wal het omstreden collegebesluit toe. En bij een ,,opgefrist beeldmerk'' past de heilige Vitus, die in de vijftiende eeuw vanuit het Duitse klooster Corvey naar Noord-Nederland toog, niet meer. Althans niet zo prominent als nu.

De afbeelding van de jongeling gekleed in een tunica van zilver met in de rechterhand een martelaarspalmtak en in de linkerhand een gouden boek, vult nu als enige het gemeentelijke wapen. Daar moet verandering in komen, vindt het college. Maar de inwoners van Winschoten willen niet van Sint Vitus af.

Voorzitter T. Pelgrim van de Stichting Oud Winschoten is fel gekant tegen het schrappen van de beeltenis van de Benedictijner monnik uit het gemeentewapen. ,,Sint Vitus staat voor vitalis, levenskracht. Een moderner logo is prima, maar daar moet Sint Vitus een plaats in houden. Anders verloochen je je historie.'' Scoutingclub Sint Vitus heeft een website geopend waar boze bewoners protestposters (,,Sint Vitus moet blijven!'') kunnen downloaden. Op de website roeren verscheidene Winschoters zich, zoals oud-wethouder A. Kootstra, (oud-CPN en oud-Groen Links) die het ,,schandalig'' noemt dat Sint Vitus weg moet uit het wapen. Hij vindt het typerend dat het besluit is genomen door vier collegeleden die geen van allen autochtone Winschoters zijn.

Anderen steekt het vooral dat de gemeente, die net van de artikel-12-status (financiën onder rijkstoezicht red.) af is, nu wel 10.000 euro uittrekt voor het inhuren van een extern communicatiebureau om het logo te veranderen. Pelgrim: ,,En straks moet alles, vlag, stoelen en servies, vernieuwd worden. Onzinnig om al dat geld uit te geven.''

In de gemeenteraad zijn PvdA, VVD en GroenLinks (samen elf van de zeventien zetels) niet gelukkig met het voornemen van het college (dat een coalitie is van PvdA, VVD en CDA). VVD-raadslid M. A. Menger vindt een nieuwe huisstijl prima, maar vindt dat het wapen met Sint Vitus niet mag veranderen. Op 12 januari vergadert de gemeentelijke commissie onder meer over de kwestie.