Raffinaderij op Curaçao schaadt milieu

De voormalige Shell-raffinaderij op Curaçao overschrijdt op grote schaal de milieunormen. Dit heeft gezondheidsschade aan de luchtwegen bij omwonenden en scholieren tot gevolg. Dat blijkt uit onderzoek van de Milieudienst Rijnmond in opdracht van minister De Graaf (Koninkrijksrelaties, D66) en het eilandsbestuur van Curaçao.

De Graaf zal bij zijn komende bezoek aan de Antillen aandringen op verscherping van handhaving van de milieunormen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij ,,bezorgd'' te zijn over de uitkomsten van het onderzoek. Met name de uitstoot van zwaveldioxide zorgt voor een groot aantal luchtwegklachten bij omwonenden en scholieren in de directe omgeving van de raffinaderij.

In het onderzoek wordt de vrees uitgesproken dat een nieuwe schoorsteen van de raffinaderij ook verder gelegen woonwijken zal treffen, ,,zodat ook daar rekening gehouden moet worden met gezondheidseffecten''. ,,Het totaalbeeld blijft onverminderd ernstig en het gebied waarin de bevolking klachten ondervindt, is stukken groter geworden.''

De milieudienst ondervroeg leraren en scholieren in de directe nabijheid van de raffinaderij. Een aantal maakte melding van regelmatige stank en een mist van luchtverontreiniging. Er werd geklaagd over duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid, en ,,een aantal malen komt het voor dat scholieren daadwerkelijk moeten braken''.

Sluiting van scholen bij stankoverlast is in het verleden overwogen, maar niet uitgevoerd, onder meer omdat veel leerlingen in de directe omgeving wonen en er geen mogelijkheden zijn voor alternatieve dagprogramma's. Nadat zich afgelopen november een brand op de raffinaderij had voorgedaan, zagen scholen zich voor het eerst genoodzaakt om leerlingen naar huis te sturen wegens de stank en rook, die lichamelijke klachten veroorzaakte.

Afgelopen mei kwam 90 ton zogeheten catcrackerstof vrij, dat als een wit tapijt neerdaalde in de omgeving van de woonwijk Marchena. Dat leidde tot een groot aantal klachten over keel- en oogirritaties en kortademigheid bij kinderen. Volgens de milieudienst bevat catcrackerstof onder meer vanadium, dat luchtweg- en oogirritaties veroorzaakt. In september kreeg de omgeving te maken met een `groene neerslag' als gevolg van een ontwerpfout bij de opstart van een nieuwe centrale. Die neerslag bevatte zwavelzuur, dat vooral voor materiële schade zorgde.

De directie van de Isla-raffinaderij (Refineria di Korsou), presenteerde vorige maand een milieusaneringsplan dat 490 miljoen dollar kost. Volgens de directie moet de Curaçaose overheid de helft van die kosten voor haar rekening nemen, omdat dat bij de overname van de raffinaderij in het huurcontract is vastgesteld. Recentelijk is dat contract overigens verlengd tot 2019, zonder dat daarbij aanvullende milieu-eisen zijn gesteld.