Meer omzet in horeca

De omzet in de horeca is voor het eerst in twee jaar licht gestegen. Dat het iets beter gaat met de horeca blijkt uit onderzoekcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Of het herstel zal doorzetten is onzeker omdat het consumentenvertrouwen nu al voor de vierde achtereenvolgende maand is gedaald.

De horeca wordt al sinds 2002 met een daling van de omzet geconfronteerd. Opvallend is dat de daling samenvalt met de introductie van de euro in 2002. Vooral de horecasector werd door de consument forse prijsverhogingen verweten. Dat had zijn weerslag op de omzet in de horecasector die sinds die periode sterk is teruggelopen. De huidige CBS-cijfers bevestigen die trend. Tegen die achtergrond is de stijging van de laatste maanden – de eerste sinds twee jaar – een meevaller. Afgelopen juni bereikte de omzet nog een dieptepunt: 5 procent minder dan begin 2002.

Met name cafés en hotels hebben het moeilijk gehad. De afgelopen twee jaar daalde hun omzet met circa 5 procent. De cafetaria's in Nederland deden het beter. In die sector liet het derde kwartaal van 2002 een omzetstijging van 0,4 procent zien.

Volgens een woordvoerder van het Bedrijfsschap Horeca en Catering doen cafetaria's het beter doordat zij meer geïntegreerd zijn in de samenleving dan hotels. ,,Fastfood wordt door veel mensen als een vast onderdeel van het bestedingspatroon gezien.''

De slechte resultaten van de afgelopen jaren waren ook terug te zien in het aantal faillissementen. Begin 2004 gingen gemiddeld bijna 30 horecabedrijven per maand failliet tegen 10 per maand in 2002. Momenteel is het aantal faillissementen weer iets gedaald. Per maand gaan gemiddeld tussen de 20 en 25 bedrijven failliet.

Er is een directe relatie tussen de omzetten in de horeca en het consumentenvertrouwen. Stijgt het vertrouwen in de economie dan gaan ook de omzetten in de horeca omhoog. Dit geldt met name voor hotels. Een hotelovernachting blijft voor veel particulieren een luxeproduct.

Hotels die voornamelijk afhankelijk zijn van zakenklanten hebben minder last van de huidige recessie. Volgens het Bedrijfsschap Horeca en Catering is er in dit segment van de markt momenteel zelfs sprake van toenemende bedrijvigheid. Ook een `duur' hotel zoals het Amstel Hotel in Amsterdam heeft minder last van het dalende consumentenvertrouwen. ,,Onze doelgroep heeft iets minder last van de recessie'', aldus verkoopdirecteur Jan-Paul Kroese.