`Jeugdzorg moet eerder ingrijpen'

Bij twijfel of een kind ergens wel veilig is, moet de Jeugdzorg eerder durven ingrijpen. Het belang van het kind moet daarbij centraal staan. ,,Dat vraagt natuurlijk om een beetje durf.'' Dat zei staatssecretaris Ross (Welzijn) vanmorgen in het Radio 1-Journaal.

Ze ging daarmee in op de gang van zaken rond het meisje Savanna uit Alphen aan den Rijn, dat in september dood werd gevonden in de kofferbak van een auto. Haar moeder en de vriend van deze vrouw worden ervan verdacht het meisje zo ernstig te hebben mishandeld dat ze overleed. Het gezin zou al jaren problemen hebben gehad zonder dat de hulpverlening ingreep.

,,Vroeg signaleren is één ding maar ingrijpen, zeker bij gerede twijfel of het kind wel echt veilig is, daar moeten we toch ook eerder aan denken dan we tot op heden doen'', zei Ross. Volgens haar kan een kind beter te vroeg uit huis worden geplaatst dan te laat. Het kind kan altijd worden teruggeplaatst. Ze denkt niet dat het nodig is om de wet daarvoor aan te passen, maar, zei Ross, als blijkt dat dat toch nodig is, ,,dan zullen we natuurlijk niet aarzelen''.

Henk Strating, waarnemend directeur van de brancheorganisatie Maatschappelijke Ondernemersgroep (MO-Groep) is blij dat Ross toezegt pal achter de Jeugdzorg te zullen staan, ,,ook als achteraf blijkt dat de uithuisplaatsing niet nodig was''. Maar hij vindt dat de staatssecretaris ten onrechte het beeld oproept dat de Jeugdzorg steeds te laat ingrijpt en te weinig durft. ,,Momenteel zijn er ongeveer 24.000 kinderen onder toezicht geplaatst, ongeveer de helft daarvan is uit huis geplaatst. Praktisch altijd op het juiste moment.''

Strating had het ,,nog mooier'' gevonden, als Ross had aangegeven hoe ze de wachtlijsten gaat aanpakken. Want, zegt hij, ,,een kind uit huis plaatsen, is één ding. Maar een goede en veilige plek vinden is door het tekort in de praktijk vaak zeer lastig.'' Daarnaast, zegt Strating, zijn jeugdhulpverleners afhankelijk van de beslissing van de kinderrechters, die lang niet altijd instemmen met een uithuisplaatsing.