Economische schade van tsunami relatief beperkt

Deskundigen verwachten dat de economische schade ten gevolge van de tsunami in Zuidoost-Azië relatief beperkt zal blijven. Zij wijzen erop dat vitale onderdelen van de economie gespaard zijn gebleven. Al zijn de kleine bedrijven in de kustgebieden voor een groot deel weggevaagd. Sri Lanka lijkt het zwaarst getroffen.

In Sri Lanka is de schade groot, omdat de vloedgolf de verbindingen tussen de hoofdstad Colombo en de toeristische gebieden heeft vernield. Ooggetuigen vertelden verder dat langs de kust complete fabrieken zijn weggespoeld.

In Zuid-India is het belangrijke industriegebied rond Madras gespaard gebleven. Daar is onder andere een olieraffinaderij gevestigd. Ook in de provincie Atjeh op Sumatra draait de lokale olie- en gasproductie normaal. Dit is de grootste industriële sector op het Indonesische eiland.

De toerismesector in Zuidoost-Azië lijkt het zwaarst getroffen. Maar deze terugval is volgens experts tijdelijk. Ook Thailand ondervindt volgens hen geen blijvende schade. Dat land krijgt jaarlijks 12 miljoen bezoekers, goed voor 6 procent van het nationaal inkomen. Economen verwachten dat de gevolgen van de tsunami kleiner zullen zijn dan van de sars-epidemie.

De getroffenen kunnen slechts een beperkt deel van de miljardenschade vergoed krijgen van verzekeraars. Verzekeringsbedrijven verwachten dat de claims kunnen oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro. Dat is weinig, omdat slechts een klein deel van het bedrijfsleven en inwoners is verzekerd. De meeste luxe-toeristenoorden en westerse reizigers zijn wel verzekerd. Onduidelijk is in hoeverre de verzekeraars vloedschade zullen dekken.

De ministers van financiën in Indonesië en India verwachten vooralsnog geen gevolgen voor de overheidsfinanciën. Zij voorzien nog geen oplopende overheidstekorten.

President James Wolfensohn van de Wereldbank heeft echter gewaarschuwd dat de omvang van de ramp pas langzaam duidelijk begint te worden en dat het nog geruime tijd zal duren voor de gevolgen van `deze rampzalige crisis' te overzien zullen zijn.