Controle betaling aan advocaten

Een speciale toetsingscommissie moet de betalingen aan advocaten gaan controleren. Zo kan worden voorkomen dat zij betrokken raken bij het witwassen van criminele gelden. Dat heeft minister Donner (Justitie) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De minister baseert zich op het rapport Betaling verantwoord, waarin een door hem ingestelde werkgroep aanbevelingen doet voor de manier waarop het betalingsverkeer tussen advocaten en hun cliënten geregeld moet worden. Al in 1995 kwam de Nederlandse orde van advocaten met betalingsvoorschriften voor advocaten. In die zogeheten Bruyninckx-richtlijnen staat onder andere dat nooit contact geld mag worden aangenomen. Cliënten moeten altijd per giro of bank hun advocaat betalen.

De werkgroep stelt vast dat er nauwelijks zicht op is of die richtlijnen worden nageleefd. Dekens uit de negentien arrondissementen zijn ,,nauwelijks op de hoogte van twijfelachtige betalingen''. De werkgroep sluit niet uit dat er wél informatie is over onrechtmatige betalingen, maar die kennis blijft ,,binnen de vertrouwelijkheid van het advocatenkantoor''.

De minister is het met de werkgroep eens dat het huidige gebrek aan toezicht de geloofwaardigheid van de advocatuur in gevaar brengt. Daarom moeten dekens beter toezien of advocaten zich houden aan de betalingsvoorschriften. In geval van twijfel moet de deken dat melden bij een speciale, nog op te richten, toetsingscommissie. Nu worden verdachte transacties bij het OM gemeld.

Advocaten zelf moeten, volgens J. Suyver van de Nederlandse Orde van Advocaten, zich beter vergewissen wie hun cliënt is door een uitreksel uit het bevolkingsregister op te vragen, of van de Kamer van Koophandel. Suyver: ,,Ken uw cliënt, neem nooit contant geld aan en vergewis u van de herkomst van de betaling.''