Commissarissen binden in

Beleggers krijgen hun zin. PinkRoccade wil een fusie met concurrent Getronics, maar nu mag Ordina ook in de boeken kijken om een hoger bod te doen.

Zij wilden het niet, maar zij doen het toch.

De commissarissen van automatiseringsbedrijf PinkRoccade kropen gisteren publiekelijk door het stof. Zij hadden de beste keus gemaakt, vonden zij zelf eerder, door PinkRoccade onder te brengen bij de grotere concurrent Getronics. En nee, de plotseling openlijke belangstelling van die andere concurrent, Ordina, bood ook na een gesprek geen nieuwe gezichtspunten. Getronics was en bleef bedrijfsmatig de betere partij.

Zelf liet Getronics weten het daar helemaal mee eens te zijn. Sterker nog: als PinkRoccade Ordina in de boeken zou laten kijken, was de overname van de baan. Ordina vroeg om dat boekenonderzoek om zijn voorgenomen bod te kunnen staven.

Gistermiddag besloten de commissarissen van PinkRoccade om Ordina ,,in afwijking van'' eerdere mededelingen en ,,onder zware druk van een groep grootaandeelhouders'' toch een kijkje te geven in de boeken van de onderneming. En Getronics trok zijn bod niet in, maar schortte dat op.

Zo wordt werkende weg modern ondernemingsbestuur gemaakt. De regel is dat de directie het bedrijf bestuurt, de commissarissen toezicht houden en de beleggers daar later hun oordeel over geven. Hier bestuurt de directie, zwabberen de commissarissen en houden enkele grootaandeelhouders feitelijk toezicht.

Na al het rumoer van de laatste twee jaar bij PinkRoccade kan deze ommezwaai er nog wel bij, zou de cynische waarnemer zeggen. Eind vorig jaar verdween president-commissaris H. van der Wielen van PinkRoccade nadat hij iets te nadrukkelijk een overname van het bedrijf naar voren had geschoven als nabij toekomstbeeld. In de zomer van 2002 werd de raad van bestuur van vijf naar één man ingekrompen. Vier man weg, bestuursvoorzitter H. Bosma bleef. Hij gaat volgend jaar met pensioen.

Wat heeft de ommezwaai van de commissarissen nu veroorzaakt? Bij PinkRoccade domineert een handvol aandeelhouders. De overheid en vijf financiële partijen hebben samen meer dan de helft van de aandelen. Zij waren vooraf niet gepolst over het bod van Getronics, en dat hoeft ook niet, maar zij werden wel plezierig én onplezierig verrast toen bleek dat ook Ordina serieuze belangstelling had.

Plezierig, omdat een tegenbod de prijs opdrijft. En ook grote beleggers moeten op de kleintjes letten. De koersen stagneren, extra rendement is welkom. ,,Ik moet het beste kiezen voor mijn polishouders'', zegt een belegger bij een verzekeraar. ,,Maar ik verwacht dat de overheid ook het beste bod kiest voor de belastingbetaler.''

De onplezierige verrassing was dat PinkRoccade kennelijk niet het hele verhaal had verteld. De onvrede onder beleggers is de kans van Ordina. Op voorwaarde van een boekenonderzoek begon Ordina te bieden. Eerst 350 miljoen euro in contanten, meer dan het bod van Getronics. Vervolgens kwam Getronics met hetzelfde bod als Ordina, maar ging Ordina daar weer met 20 miljoen overheen: 370 miljoen euro. Nog steeds op voorwaarde van een boekenonderzoek. Ordina voelt kennelijk beter aan hoe de sfeer onder de grootaandeelhouders van PinkRoccade is, dan PinkRoccade en Getronics samen. Het gelijkmakende bod van Getronics bood Ordina een niet te missen kans zijn eigen bod met een relatief gering bedrag te verhogen. Wanneer Getronics wél het bod van Ordina had overtroffen (370 miljoen euro?), had Ordina weer op achterstand gestaan.

Nu neemt Ordina het initiatief. PinkRoccade kan gemakkelijk een speelbal van nog meer bieders worden. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen het afgelopen jaar met ,,verscheidene financiële en strategische partijen, op verschillende niveaus van diepgang, gesproken over vormen van fusies, samenwerking of overname.'' Zij kunnen zich nu melden voor bod en boekenonderzoek.

    • Menno Tamminga