CDA en El Tawheed: onder advocaten

De CDA-fractievoorzitter weigert te praten met de El Tawheed moskee in Amsterdam. Dat hoeft niet, schrijft zijn advocaat, want een beschuldiging van Verhagen was ,,een persoonlijke opinie''.

Op vijf november, drie dagen na de moord op Theo van Gogh, pleit CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen er op radio, televisie en in kranten voor om de Amsterdamse El Tawheed moskee strafrechtelijk te vervolgen. Verhagen doet dat in reactie op geruchten dat de verdachte van de moord op Theo van Gogh de El Tawheed moskee geregeld bezocht. ,,Het is nu meer dan genoeg'', tekent De Telegraaf die dag op uit zijn mond. ,,Als blijkt dat de moskee een bijdrage levert aan de radicalisering van jongeren'', zegt hij in Trouw, ,,dan moet de moskee strafrechtelijk worden vervolgd en de imam tot persona non grata worden verklaard en uitgezet.''

Een dag later scherpt de CDA-fractieleider zijn uitspraak in NRC Handelsblad aan. Hij zegt in een interview: ,,Er moet een strafrechtelijk onderzoek naar die moskee gedaan worden. De El Tawheed wordt gefinancierd met terroristengeld en er is daar een geschiedenis van oproepen tot geweld en radicalisme.''

Het moskeebestuur is verontwaardigd. Het klopt, zegt bestuurslid Farid Zaari, dat het openbaar ministerie in Amsterdam onderzoekt of de moskee vervolgd kan worden, omdat daar boeken zijn verkocht die vrouwenbesnijdenis en geweld tegen homoseksuelen goedkeuren. Maar hij bestrijdt dat de imam oproept tot geweld en zegt dat er geen sprake is van banden met terroristen. Na contact met huisadvocaat A.H. Westendorp, die optreedt als woordvoeder namens de moskee sinds het televisieprogramma Nova in 2002 delen van een preek uitzond, besluiten ze dat Westendorp Verhagen namens de moskee een brief zal sturen.

Op 12 november schrijft advocaat Westendorp CDA-fractievoorzitter Verhagen over zijn publieke uitspraken rond 5 november: ,,Cliënten die zich op het standpunt stellen dat u zich door uw uitlatingen schuldig heeft gemaakt aan smaad en/of laster, voelen zich onder de huidige omstandigheden min of meer genoodzaakt hiertegen middels jurdische maatregelen op te komen. Dit is niet hetgeen zij prefereren. Zij zouden over deze kwestie graag met u in gesprek willen komen.''

Het antwoord komt op 19 november, niet van CDA-fractievoorzitter Verhagen, maar van het Haagse advocatenbureau Barents & Krans, ondertekend door advocaat mr. H. Ferment. En niet alleen namens fractievoorzitter Verhagen, maar uit naam van de voltallige CDA-fractie.

Advocaat H. Ferment schrijft: ,,Naar aanleiding van uw brief wendde zich tot mij de Tweede-Kamerfractie van het CDA. Wij kunnen het kort houden. De heer Verhagen heeft zich uitsluitend in voorwaardelijke zin uitgelaten. De betreffende uitspraken zijn in het slot van uw brief min of meer juist geparafraseerd. Die parafrase is in zoverre onvolledig dat de heer Verhagen zijn conditionele uitspraak nadrukkelijk als een persoonlijke opinie presenteerde (ik niet). Een dergelijke voorwaardelijke als persoonlijke opinie gepresenteerde uitspraak kan onmogelijk als onjuist worden gekwalificeerd noch als onzorgvuldig of onrechtmatig, laat staan als smaad en/of laster.''

Advocaat A. Westendorp en het moskeebestuur zijn verbaasd. De raadsman faxt op 26 november een antwoord aan advocatenkantoor Barents & Krans: ,,Mijn cliënten hebben met enige verbazing kennis genomen van uw schrijven. Allereerst verbazen cliënten zich over het feit dat de gehele Tweede-Kamerfractie van het CDA zich tot u heeft gewend [...] Hoewel in mijn schrijven van 12 november 2004 gedreigd wordt met het treffen van juridische maatregelen tegen de heer Verhagen, zouden mijn cliënten zoals ik uw cliënten heb geschreven gaarne met hem in gesprek willen komen om te trachten in goed overleg tot een oplossing in deze kwestie te komen. Gezien de functie van de heer Verhagen, volksvertegenwoordiger, verwachten mijn cliënten dat hij hiertoe alsnog bereid is, dit zeker gezien de aard en de ernst van de achterliggende problematiek.''

Maar een gesprek is er nooit gekomen. Op zes december laat de CDA-fractie in de Tweede Kamer via advocaat Ferment weten: ,,In antwoord op uw fax van 26 november bericht ik als U volgt: van een geschil of een kwestie is geen sprake, hooguit van een misverstand aan de zijde van uw cliënten. Voor een gesprek als in uw fax bedoeld bestaat dan ook geen enkele aanleiding. Gelet op het voorgaande behoeft de overige inhoud van uw fax geen bespreking.''

Advocaat Westendorp en bestuurslid Farid Zaari van de moskee El Tawheed in Amsterdam zijn verbaasd dat de moskee geen gelegenheid krijgt om een persoonlijk gesprek te voeren met fractieleider Maxime Verhagen. Advocaat Westendorp: ,,We hebben het over een fractievoorzitter van een regeringspartij, niet over een gewone burger, die geruchten als feiten presenteert.'' Bestuurslid F. Zaari: ,,Je zou zeggen, die gaat met ons een gesprek aan. Maar nee, hij sluit ons buiten.'' Advocaat Westendorp: ,,Verhagen bruskeert de moskee. Het lijkt erop dat we nu in een stadium zijn aanbeland dat politiek alleen in de rechtszaal kan worden uitgevochten.'' Het moskeebestuur overweegt nu een gesprek aan te vragen met de vaste commissie voor integratie in de Tweede Kamer.

En CDA-fractievoorzitter Verhagen? In september bleek nog dat Kamerleden buiten de Kamer niet ongeoorloofd uitspraken kunnen doen over publieke personen en instanties. Toen bepaalde de Utrechtse rechter in kort geding dat GroenLinks geen verband meer mag leggen tussen misstanden in de cosmetische chirurgie en de arts Robert Schumacher. De fractievoorzitter zelf is op vakantie en was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Zijn woordvoerder benadrukt dat je geen gesprek aangaat met een partij die via een advocaat dreigt met een proces wegens smaad en laster. ,,De advocaten hebben de zaak nu juridisch afgedaan.''

Maar uit de briefwisseling blijkt dat de moskee de voorkeur geeft aan een gesprek? De woordvoerder: ,,Eerst dreigen met een proces en nog willen praten ook, geen sprake van. Praten is niet aan de orde. De zaak is nu afgedaan.''

    • Wubby Luyendijk