Besnijdenis mannen moet vergoed blijven

De minister van Volksgezondheid acht het noodzakelijk om alle besnijdenissen bij jongens en mannen (circumcisie) zowel op religieuze gronden als ook de medisch geïndiceerde besnijdenissen niet meer te vergoeden. Gezien het feit dat hij primair besnijdenissen op religieuze gronden niet meer voor vergoeding in aanmerking wil laten komen en vervolgens onterechte declaratie en oneigenlijk gebruik hiervan wil uitsluiten, wenst hij hiernaast tevens vergoeding van besnijdenis op medische indicatie uit te sluiten.

De minister adviseert om in plaats van een circumcisie een voorhuidverwijdingsplastiek te verrichten en te declareren en acht dit adequate medische zorg voor bovengenoemde groep patiënten.

De minister neemt hiermee op de stoel van de dokter plaats en maakt de kwaliteit van zorgverlening ondergeschikt aan declaratiesystematiek. Indien namelijk om declaratietechnische redenen onderscheid gemaakt moet worden tussen rituele circumcisie en medisch geïndiceerde circumcisie en hiermee de aard van de operatie veranderd dient te worden, zal de patiënt een lastige keuze dienen te maken. De keuzemogelijkheden betreffen ofwel een door hem zelf te betalen circumcisie, de ingreep van keuze conform de richtlijn `Diagnostiek en behandeling voorhuidpathologie', ofwel een voorhuidverwijdingsplastiek, die zelden door de Nederlandse urologen wordt toegepast.

Immers het complicatierisico is groter (littekenvorming), het cosmetisch resultaat kan teleurstellend zijn en eigenlijk leidt de ingreep slechts met name bij de jongere patiënt (jongens onder de 2-3 jaar) tot goede resultaten. Met de kans dat later alsnog een circumcisie verricht moet worden. De Nederlandse Vereniging voor Urologie is van mening dat mogelijke perikelen met betrekking tot declaraties van chirurgische ingrepen nimmer mogen leiden tot het risico van kwalitatief inferieure medische zorg en zeker niet bij een zo beladen onderwerp als de mannelijke voorhuid. Hiernaast dient ook voor de jongens bij wie een religieuze circumcisie gewenst is optimale gezondheidszorg mogelijk te blijven.

    • Dr. P.J.M. Kil
    • Dr. A.J.M. Hendrikx