Rechter: laat archief van Elsschot intact

Het archief van de Vlaamse schrijver Willem Elsschot mag niet worden verkocht, zoals enkel nabestaanden wilden. De rechtbank in Antwerpen heeft dat vrijdag verboden.

Drie kleinzonen van Willem Elsschot (1882-1960) willen delen van het archief verkopen, maar Elsschots dochter Ida de Ridder (86) en andere familieleden zijn een rechtszaak begonnen om dat te verhinderen. Zij vinden dat de nalatenschap van een der belangrijkste 20ste-eeuwse schrijvers uit het Nederlandse taalgebied bij elkaar moet blijven.

Het Elsschot-archief geldt als één van de mooiste integrale literaire archieven die nog bestaan. De bestudering van de manuscripten en de zakelijke en privé-documenten kunnen een nieuw licht werpen op Elsschots schrijverschap. Indien de documenten verspreid raken, wordt dat veel moeilijker.

De familieruzie ontstond in 1998. Toen ontdekte een andere kleinzoon van Alphons de Ridder, de echte naam van Elsschot, op een veiling in Brussel documenten uit het Elsschot-archief. Sinds de dood van de schrijver was dat archief in beheer bij Elsschots oudste zoon Walter de Ridder. Na zijn dood in 1992 ging het archief naar zijn zonen Walter, Fons en Christiaan. De documenten op de Brusselse veiling waren van hen afkomstig.

Volgens Ida de Ridder in een interview met deze krant in 2001 wilde haar vader niet dat het archief verdeeld zou raken. Een kort geding dat de rest van de familie vervolgens aanspande tegen de drie boers werd gewonnen. De veiling van de stukken ging niet door, maar de broers bleven volhouden dat hun vaders archief hun eigendom was en dat zij er dus vrijelijk over mochten beschikken.

De familieleden hadden de burgerlijke rechtbank van Antwerpen ook gevraagd een uitspraak te doen over de schenking van het complete archief aan het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in Antwerpen. Dat was volgens een brief uit 1951 de wens van Elsschot. De rechter vond dat echter onvoldoende duidelijk. Wel eist de rechter dat een notaris een inventaris gaat maken van het archief. Hij stelde tevens dat de hele familie akkoord moet zijn over de bestemming van de nalatenschap.

De drie kleinzonen hebben al aangekondigd dat ze in beroep gaan tegen de beslissing van de burgerlijke rechtbank.