Oezbeken `kiezen' nieuw parlement

In Oezbekistan is gisteren een nieuw parlement gekozen, in verkiezingen die volgens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) onvrij en oneerlijk waren: de oppositie was volledig van deelname uitgesloten.

Aan de verkiezingen deden alleen partijen mee die autoritaire president Islam Karimov steunen, die Oezbekistan al bijna twintig jaar met harde hand regeert. Vier oppositiepartijnen waren van de verkiezingen uitgesloten.

President Karimov zei bij het uitbrengen van zijn stem dat de OVSE niet ,,het exclusieve recht'' heeft verkiezingen te beoordelen. De OVSE, aldus Karimov, ,,vertegenwoordigt Europa, terwijl we hier in Centraal-Azië zijn''.

Later gisteren riep Karimov de internationale gemeenschap op massale protesten zoals die na de verkiezingen in Georgië (een jaar geleden), en Oekraïne (afgelopen maand) te veroordelen. In beide landen leidden de massaprotesten tegen verkiezingsfraude tot een onbloedige machtswisseling. Volgens Karimov is het ,,onaanvaardbaar de democratie te gebruiken om de macht over te nemen of een staatsgreep te organiseren''. Hij voer heftig uit tegen jongerenbewegingen die de massaprotesten in Servië in 2000, in Georgië en in Oekraïne op touw zetten. Die bewegingen, aldus Karimov, zijn opgericht met buitenlands geld. ,,De internationale gemeenschap moet dat veroordelen'', aldus Karimov. In Georgië en Oekraïne is ,,interne instabiliteit vermenigvuldigd met buitenlandse bemoeienis''. ,,Men kan democratie niet gebruiken om de staatsmacht omver te werpen en je invloed uitbreiden met groot geld van iemand anders''. Zijn Oezbekistan, ,,met zijn eigen nationale identiteit, zal vasthouden aan zijn eigen idee over democratie'', aldus Karimov.