Milieuclubs zien aanhang dalen

De totale aanhang van natuur- en milieuorganisaties is voor het eerst sinds 1991 gedaald. Het aantal leden en donateurs bedraagt ruim 3.987.000, bijna 150.000 minder dan een jaar geleden. Dit meldt het radioprogramma Vroege Vogels, dat de ledenaantallen sinds 1991 telt.

Van de drie grootste organisaties hebben er twee opnieuw forse aantallen leden verloren. Vereniging Natuurmomenten verloor naar eigen zeggen 37.000 leden en heeft nu 909.000 leden. Als oorzaak noemt de organisatie de economische teruggang, waardoor mensen minder te besteden hebben.

Grootste verliezer is Greenpeace, dat 9 procent zag vertrekken en nu ruim 611.000 donateurs telt. Ook hier wordt de recessie genoemd als oorzaak, en ook het toegenomen aantal goede doelen. Verder zou het thema milieu minder populair zijn dan natuur. Het Wereld Natuur Fonds wist voor het vierde achtereenvolgende jaar extra donateurs te werven. Er kwamen het afgelopen jaar ruim 25.000 begunstigers bij, tot ruim 875.000. Het WNF schrijft een groot deel van dit succes toe aan marketing. ,,Dat is een vak'', aldus directeur marketing en communicatie Mark van den Tweel.

Volgens onderzoeker Joost Huijsing van het VARA-programma Vroege Vogels is er geen sprake van een kentering in steun voor natuur en milieu. ,,Er is sprake van een redelijk stabiele groep.'' Wel bespeurt Huising een toenemende populariteit voor groepen die steun vragen voor ,,heel concrete'' zaken, zoals het planten van een boom. Bij de daling van het totaal aantal begunstigers speelt mee dat één van de organisaties, het International Fund for Animal Welfare, zijn donateursbestand heeft `opgeschoond' en een verlies van bijna 150.000 donateurs heeft ingeboekt. Huijsing wijst erop dat vorig jaar zo'n 60 procent van alle organisaties nog verlies boekte, en nu zo'n 60 procent winst maakt.