Migrantenkind heeft beter werk dan ouders

De kinderen van allochtone migranten uit niet-westerse landen presteren beter op de arbeidsmarkt dan hun ouders. Deze tweede generatie is hoger opgeleid en heeft vaker een baan die aansluit bij hun niveau.

3