Veel fraude met bijstandsuitkering

Ongeveer 15 procent van de mensen met een bijstandsuitkering pleegt `zwarte' fraude. Zij verzwijgen zwarte bijverdiensten, vertellen niet dat zij eigen vermogen hebben of geven niet op dat zij samenleven. Dit wordt in negen op de tien gevallen niet ontdekt en blijft dus onbestraft. Die conclusie trekt de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in een gisteren verschenen rapport. Gemeenten hebben veel te winnen bij het bestrijden van deze vorm van fraude, aldus de IWI. Zij sporen gemiddeld slechts 10 procent van de gevallen op.