Religieuze symbolen in de openbare ruimte

Op de opiniepagina van 21 december pleit Peter Nissen voor verdraagzaamheid tegenover religieuze symbolen in de openbare ruimte naar aanleiding van de verwijdering van kerstbomen in Frankrijk en Florida. Zijn betoog gaat voorbij aan de scherpere kantjes van een eventueel kerstboomverbod alhier: voorstanders hiervan gaat het niet, zoals Nissen betoogt, om een neutrale, seculiere openbare ruimte, maar om de mogelijkheid om op `objectieve' gronden hoofddoekjes te verbieden. Vergelijk het pleidooi van onder anderen Ayaan Hirsi Ali en minister Rita Verdonk voor het afschaffen van artikel 23 van de Grondwet om het oprichten van moslimscholen tegen te gaan.